KNX Konnex

KNX is kiezen voor toekomst
Verwarming, beveiliging, ventilatie, verlichting, telecommunicatie, zonwering, koeling, ICT-netwerk, alarmering.
Een lange, maar zeker geen uitputtende opsomming van technische installaties die in hedendaagse kantoren, zorginstellingen, scholen maar ook in woningen bijna allemaal onmisbaar zijn. De installaties worden alsmaar intelligenter.

Eén taal die tussen installatiecomponenten onderling ‘verstaanbaar’ is.
Al die toegenomen intelligentie in de installatietechniek is alleen zinvol als de installaties een taal spreken die voor bewoners of gebruikers begrijpbaar is maar ook één die tussen installatiecomponenten onderling ‘vertaalbaar’ is. Pas als dat het geval is, kunnen mensen in een gebouw of woning profiteren van het comfort dat installaties met uniforme communicatie en bedieing hen biedt.

KNX is een Europese & een wereld standaard
De Europese standaardisatie commissie CENELEC heeft de KNX (spreek uit als konnex) technologie tot Europese norm verheven, nadat de aangesloten landen zich hierover in meerderheid positief hebben uitgesproken. Het brede draagvlak en de vrije, voor iedereen toegankelijke technologie zijn de hoofdargumenten waarom Europa het KNX protocol als dé standaard voor de gebouw- en woningautomatisering kiest.

Dit betekent dat het EIB/KNX protocol als basis dient voor bussystemen die de communicatie tussen installatieonderdelen in een gebouw verzorgen. Die installatiecomponenten moeten daarvoor wel geschikt zijn. Maar steeds meer componenten zijn dat ook. Inmiddels kiezen ruim honderd vooraanstaande, Europese fabrikanten van installatiecomponenten EIB/KNX als hun standaard. Door deze keuze garanderen zij dat alle producten die zij ontwikkelen naadloos aansluiten op elk automatiseringssysteem dat EIB/ KNX als standaard hanteert.

KNX is van drie naar één
Het naast elkaar bestaan van meerdere bussystemen is voor eindgebruikers, op zijn zachtst gezegd, nogal onhandig. De fabrikanten die de installatieproducten leveren voor één of meerdere van de drie genoemde standaarden zagen dat ook in. Zij besloten om op basis van de EIB-standaard de KNX technologie te ontwikkelen en daarin de belangrijke functies van Batibus en EHS te verwerken. Een bestaande EIB installatie is daarom zonder problemen uit te breiden met installatieproducten die op basis van de EIB/KNX standaard ontwikkeld zijn.

Vrije concurrentie
Verder besloten de fabrikanten om de nieuwe EIB/KNX standaard tot een open protocol, vrij van royalty’s, te maken. Iedere fabrikant of productontwikkelaar kan hem zonder enige kosten in zijn producten verwerken. Dit betekent dat EIB/KNX, in tegenstelling tot andere bussystemen, voor vrije concurrentie zorgt; het is een standaard waarop vele fabrikanten steeds weer nieuwe producten ontwikkelen. Een afnemer zal altijd een ruime en vooral vrije keuze hebben bij de aanschaf van producten en installaties.

Eén standaard die alle opties openhoudt
Een kantoor, bedrijfspand of woning moet nu, maar bijvoorbeeld ook over acht jaar aan wensen en eisen van zijn gebruikers en bewoners kunnen voldoen. De vraag naar intelligente en aanpasbare gebouwen neemt snel toe. Die vraag kent alleen een adequaat antwoord als het gebouw een bussysteem krijgt dat aanpassingen, uitbreidingen of nieuwe functies probleemloos ondersteunt. EIB/KNX is de enige standaard die alle mogelijkheden openhoudt.

KNX is toekomstgericht
Bussystemen om gebouwen en woningen te automatiseren zijn al vele jaren verkrijgbaar. Het systeem wordt nu meestal gebruikt voor de besturing van klimaatinstallaties, beveiliging en/of verlichting. Toch zal de rol van het bussysteem steeds groter worden; een snel toenemend aantal installatieonderdelen sluit aan bij een goed gekozen bussysteem. Met name installaties die zorgen voor ontspanning, communicatie, comfort en energiezuinigheid gebruiken een bussysteem in een woning of kantoorpand zodat de bewoner of gebruiker een optimaal comfort beleeft. Zelfs witgoedapparatuur is tegenwoordig al, via het juiste bussysteem, op afstand te besturen en te regelen.

Keuze voor de lange termijn
De keuze voor het bussysteem is daarom niet een keuze voor dit moment, maar vooral één voor de toekomst, een lange termijnbeslissing. Staat u op het punt om een bouwwerk te laten bouwen, of is een ingrijpende renovatie aanstaande, kies dan EIB/KNX als standaard voor het bussysteem. Dit geeft u in ieder geval de garantie dat ook in de toekomst alle mogelijkheden open blijven om installaties te moderniseren en op één besturingssysteem aan te sluiten.

KNX voorziening voor woningbouw en utiliteit
EIB/KNX is een standaard voor zowel woningbouw, utiliteit als industrie. In de woningbouw vervult de standaard een vitale functie bij de aanleg van domoticasystemen. Een domoticainstallatie is veelomvattend en verzorgt de automatisering van uiteenlopende producten en diensten in de woning. Domotica is ook steeds meer een basisvoorziening om mensen op comfortabele wijze langer in hun eigen woning te laten wonen. Aspecten als veiligheid en zorg zijn via een domotica installatie relatief eenvoudig te realiseren. Maar ook comforttoepassingen, zoals het op afstand bedienen van de verwarming of de zonwering en het bedienen van alle verlichting met een afstandbediening behoren met domotica tot de mogelijkheden.