BRL6000 (KvINL)

Een gecertificeerde installateur biedt méér
Bakker TIB is een gecertificeerde elektrotechnisch installateur en dat staat voor gegarandeerde kwaliteit, vakbekwaamheid en veiligheid. Bij een gecertificeerde installateur heeft u garantie, nazorg, minder faalkosten en aansprakelijk voor de prestatie van uw installatie. Installatiemonteurs van Bakker TIB zullen uw installatie volgens het BRL-6000 procédé installeren.

Besparen met een gecertificeerde installateur
Welke waarde hecht u aan een project zonder zorgen en een garantie op kwaliteit? Alle opdrachtgevers vinden deze twee aspecten bijzonder belangrijk. Voor sommigen mag kwaliteit zelfs iets meer kosten, want een keuze voor kwaliteit levert hen uiteindelijk een besparing op. En een project zonder zorgen biedt niet alleen financiële voordelen, maar ook veel meer plezier bij de uitvoering ervan.

Waarin zit de meerwaarde?

  • Het inschakelen van een gecertificeerd bedrijf maakt extra kwaliteitsbewaking overbodig.
  • Beperkt uw juridische aansprakelijkheid.
  • Gegarandeerde kwaliteit levert minder faalkosten.
  • De zekerheid van een veilige en goed werkende installatie met een afgemeten energieverbruik en een hoog comfort.
  • Een soepele en gegarandeerde afhandeling van klachten.
  • Behalve in de nieuwbouw ook een gegarandeerde kwaliteit bij renovaties, onderhouds- en beheerwerkzaamheden.

Kwaliteit heeft een uithangbord
Kwaliteit in de installatiesector heeft een uithangbord: KvINL. Al enkele jaren kunnen installatiebedrijven zich certificeren volgens verschillende beoordelingsrichtlijnen (BRL’en) die een waardeoordeel geven over de installaties die deze bedrijven opleveren. Een ondernemer in de installatiesector die besluit zijn activiteiten volgens één of meerdere BRL’en te laten certificeren, mag aan dit werk het KvINL (Kwaliteit van Installaties Nederland) logo verbinden. Dit is een door de rijksoverheid erkend kwaliteitslabel. Een BRL-kwaliteitsverklaring staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit op basis van objectieve maatstaven.

Hoe komt die kwaliteit tot uitdrukking?
Een installatiebedrijf dat voor zijn activiteiten aan de BRL6000 regeling voldoet, moet die kwaliteit dagelijks waarmaken. Een onafhankelijke certificatie-instelling komt enkele malen per jaar willekeurig uitgekozen installatiewerkzaamheden controleren. Elk project dat het gecertificeerde bedrijf uitvoert kan onderwerp van controle zijn. Belangrijk onderdeel binnen de certificering is dat de installaties in ieder geval aan alle wettelijke eisen voldoen. Voorts moeten zij ook aan private kwaliteitseisen voldoen, die de marktpartijen in de desbetreffende beoordelingsrichtlijnen hebben vastgelegd. Vaak verwijst men daarvoor naar de technische publicaties van ISSO, het kennisinstituut voor de installatiesector. Deze ISSO-publicaties hebben een breed draagvlak omdat alle betrokken marktpartijen aan het opstellen daarvan hebben meegewerkt.

Welke waarborg biedt een keuze voor BRL6000?
Een installatie die onder het BRL6000 certificaat is aangelegd, hoeft niet door de afdeling Bouw-; Woningtoezicht van een gemeente te worden gecontroleerd. Met de certificering verklaart de installateur dat hij alle verantwoording op zich neemt als het gaat om de wettelijke aansprakelijkheid ten aanzien van het naleven van de regelgeving. Mochten er fouten optreden, dan moet de installateur deze oplossen. De opdrachtgever kan, als er onenigheid over de kwaliteit ontstaat – en de partijen komen er samen niet uit – de certificatie-instelling inschakelen die het installatiebedrijf heeft gecertificeerd. Deze controleert dan als onafhankelijke derde de geleverde prestatie. Deze certificatie-instelling staat op haar beurt weer onder toezicht van een nationale Raad van Accreditatie, waaraan zij verantwoording moet afleggen. In het uiterste geval trekt de certificatie-instelling, bij wijze van sanctie, het certificaat van het installatiebedrijf in en maakt dit publiekelijk bekend.