Technisch Installatie Buro BV

Het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

NTA-8220

Het doel van NTA 8220 is om kans op schade door brand met elektrische oorzaak te verminderen.

Brand is een groot gevaar voor iedereen. Verspreiding van brand is daarom een belangrijk aandachtspunt in NTA 8220. Naast het beoordelen van het elektrisch materieel op brandrisico, wordt ook beoordeeld of in de nabijheid van het elektrisch materieel brandbaar materiaal aanwezig is. 

De beoordelingsmethode in NTA 8220 bestaat uit visiuele waarnemingen, metingen en beproevingen. Voor het beoordelen van het brandrisisco door elektrisch materieel is kennis nodig van:

- de materialen waaruit elektrisch materiaal bestaat;
- de oorzaken waardoor elektrisch materieel kan gaan branden;
- de brandeigenschappen van materiaal in de omgeving van elektrisch materieel;
- de wijze waarop materiaal in de omgeving van elektrisch materieel kan gaan branden.

NTA 8220 voorziet in enige mate in die kennis.

Naar aanleiding van de beoordelingsmethode wordt er een rapport opgesteld.

Vragen over nta-8220?

Heb je vragen of hulp nodig? Onze experts helpen je graag verder!


Schrijf je in voor de nieuwsbrief